PSALM 75

PSALM 75

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: "Nie niszcz...". Psalm. Asafowy. Pieśń. 2 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda. 3 "Gdy Ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy. 4 Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej filary. 5 Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali!" a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!" 6 Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw Skale. 7 Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie, 8 lecz Bóg jedynie jest sędzią - tego zniża, tamtego podnosi. 9 Bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw. I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi". 10 Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba. 11 I połamię cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie.