PSALM 73

PSALM 73

1 Psalm. Asafowy. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca! 2 A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. 3 Zazdrościłem bowiem niegodziwym widząc pomyślność grzeszników. 4 Bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste. 5 Nie doznają ludzkich utrapień ani z [innymi] ludźmi nie cierpią. 6 Toteż ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. 7 Ich nieprawość pochodzi z nieczułości, złe zamysły nurtują ich serca. 8 Szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. 9 Ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. 10 Dlatego lud mój do nich się zwraca i obficie piją ich wodę. 11 I mówią: "Jakże Bóg może widzieć, czyż Najwyższy posiada wiedzę?" 12 Takimi oto są grzesznicy i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo. 13 Czy więc na próżno zachowałem czyste serce i w niewinności umywałem ręce? 14 Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara. 15 Gdybym pomyślał: Będę mówił jak tamci, to bym zdradził ród Twoich synów. 16 Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe, 17 póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. 18 Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. 19 Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, zniknęli strawieni przerażeniem. 20 Jak snem po obudzeniu, Panie, powstając wzgardzisz ich obrazem. 21 Gdy się trapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, 22 byłem nierozumny i nie pojmowałem: byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. 23 Lecz ja zawsze będę z Tobą: Tyś ujął moją prawicę; 24 prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mię na koniec do chwały. 25 Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. 26 Niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki. 27 Bo oto giną ci, którzy od Ciebie odstępują, Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec Ciebie. 28 Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła.