PSALM 67

PSALM 67

1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń. 2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze! 3 Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów. 4 Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę! 5 Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. 6 Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę! 7 Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. 8 Niechaj nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi!