PSALM 66

PSALM 66

1 Kierownikowi chóru. Pieśń. Psalm. Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie, 2 opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu świetną oddajcie! 3 Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła! Z powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie. 4 Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa! 5 Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: dokonał dziwów pośród synów ludzkich! 6 Morze na suchy ląd zamienił; pieszo przeszli przez rzekę: wielce Nim się radujmy! 7 Jego potęga włada na wieki; oczy Jego śledzą narody: niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu! 8 Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, 9 bo On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć. 10 Albowiem Tyś, Boże, nas doświadczył; badałeś nas ogniem, jak się bada srebro. 11 Pozwoliłeś nam wejść w pułapkę, włożyłeś na nasz grzbiet ciężar; 12 kazałeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę: ale wyprowadziłeś nas na wolność. 13 Wejdę w Twój dom z całopaleniem i wypełnię to, co ślubowałem Tobie, 14 co wymówiły moje wargi, co moje usta przyrzekły w ucisku. 15 Złożę Ci w ofierze całopalnej tłuste owce, razem z wonią [z ofiar] baranów: ofiaruję Ci krowy i kozły. 16 Wszyscy, co się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy! 17 Do Niego wołałem moimi ustami i chwaliłem Go moim językiem. 18 Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał. 19 Lecz Bóg wysłuchał: dosłyszał głos mojej modlitwy. 20 Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości.