PSALM 61

PSALM 61

1 Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy. 2 Słuchaj, o Boże, mojego wołania, zważ na moją modlitwę! 3 Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, 4 bo Ty jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi. 5 Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, uciekać się pod cień Twoich skrzydeł! 6 Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia. 7 Przymnażaj dni do dni króla, lata jego przedłuż z pokolenia na pokolenia! 8 Niech na wieki króluje przed Bogiem; ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły. 9 Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał i dnia każdego wypełniał me śluby.