PSALM 54

PSALM 54

1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. 2 Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: "Oto Dawid u nas się ukrywa". 3 Boże, zbaw mnie, w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy! 4 Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich! 5 Bo powstają przeciwko mnie pyszni, a gwałtownicy czyhają na moje życie; nie mają Boga przed swymi oczyma. 6 Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. 7 Niechaj zło spadnie na moich przeciwników i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich! 8 Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre, 9 bo wybawi mię z wszelkiej udręki, a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.