PSALM 47

PSALM 47

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. 2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, 3 bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. 4 On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. 5 Wybiera dla nas dziedzictwo - chlubę Jakuba, którego miłuje. 6 Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku trąby. 7 Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie! 8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie! 9 Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. 10 Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga: On zaś jest najwyższy.