PSALM 46

PSALM 46

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Na melodię: "Alamot...". Pieśń. 2 Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. 3 Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. 4 Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: . 5 Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże - uświęcony przybytek Najwyższego. 6 Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje; Bóg mu pomoże o brzasku poranka. 7 Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa. Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia: 8 Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. 9 Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. 10 On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy łuki, łamie włócznie, tarcze pali w ogniu. 11 "Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!" 12 Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną.