PSALM 41

PSALM 41

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. 2 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym , w dniu nieszczęścia Pan go ocali. 3 Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów. 4 Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby poprawi całe jego posłanie. 5 Mówię: "O Panie, zmiłuj się nade mną; uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!" 6 Nieprzyjaciele moi mówią o mnie złośliwie: "Kiedyż on umrze i zginie jego imię?" 7 A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa, w sercu swym złość gromadzi, a skoro wyjdzie za drzwi, wypowiada ją. 8 Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą i obmyślają moją zgubę: 9 "Zaraza złośliwa nim zawładnęła" i "Już nie wstanie ten, co się położył". 10 Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę. 11 Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, abym im odpłacił. 12 Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, że mój wróg nie odniesie nade mną triumfu. 13 A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem. 14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku aż po wiek! Amen, amen.