PSALM 34

PSALM 34

1 Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego. Alef 2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Bet 3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą! Gimel 4 Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! Dalet 5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. He 6 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Zain 7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. Chet 8 Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Tet 9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Jod 10 Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. Kaf 11 Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Lamed 12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni Pańskiej. Mem 13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? Nun 14 Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych! Samek 15 Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim! Ain 16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie. Pe 17 Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. Sade 18 Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi. Kof 19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Resz 20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Szin 21 Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. Taw 22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara. 23 Pan uwalnia dusze sług swoich, nie dozna kary, kto się doń ucieka.