PSALM 29

PSALM 29

1 Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę! 2 Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana! 3 Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi! 4 Głos Pana pełen potęgi! Głos Pana pełen dostojeństwa! 5 Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, 6 sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół. 7 Głos Pana rozsiewa ogniste strzały, 8 głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz. 9 Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy: a w Jego pałacu wszystko woła: "Chwała!" 10 Pan zasiadł [na tronie] nad potopem i Pan zasiada jako Król na wieki. 11 Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.