PSALM 24

PSALM 24

1 Dawidowy. Psalm. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. 2 Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. 3 Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? 4 Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. 5 Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. 6 Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego. 7 Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. 8 "Któż jest tym Królem chwały?" "Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju". 9 Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały! 10 "Któż jest tym Królem chwały?" "To Pan Zastępów: On sam Królem chwały".