PSALM 21

PSALM 21

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. 2 Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy! 3 Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błagania warg jego. 4 Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę. 5 Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. 6 Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem. 7 Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki, napełniasz go radością przed Twoim obliczem. 8 Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego się nie zachwieje. 9 Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie. 10 Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi! 11 Wytrać ich potomstwo z ziemi, usuń ich plemię spośród synów ludzkich! 12 Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego, 13 bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze. 14 Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.