PSALM 20

PSALM 20

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. 2 Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba. 3 Niech ześle tobie pomoc z świątyni i niech cię wspiera z Syjonu. 4 Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie. 5 Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł. 6 Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby! 7 Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez możne czyny zbawczej swej prawicy. 8 Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego. 9 Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy. 10 Panie, wybaw króla, a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.