PSALM 16

PSALM 16

1 Miktam. Dawidowy. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, 2 mówię Panu: "Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą". 3 Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną! 4 Ci, którzy idą za obcymi [bogami], pomnażają swoje boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami. 5 Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. 6 Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. 7 Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. 8 Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. 9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, 10 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. 11 Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.