PSALM 12

PSALM 12

1 Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy. 2 Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi. 3 Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym. 4 Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy. 5 Tych, którzy mówią: "Naszą siłą język, usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?" 6 Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: "Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda". 7 Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone. 8 Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia. 9 Występni krążą dokoła, gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.