PSALM 11

PSALM 11

1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: "Niby ptak uleć na górę!" 2 Bo oto grzesznicy łuk napinają, kładą strzałę na cięciwę, by w mroku razić prawych sercem. 3 Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy? 4 Pan w świętym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach. Oczy Jego patrzą, powieki Jego badają synów ludzkich. 5 Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość. 6 On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników; wiatr palący będzie udziałem ich kielicha. 7 Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.