PSALM 6

PSALM 6

1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Na oktawę. Psalm. Dawidowy. 2 Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości. 3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone 4 i duszę moją ogarnia wielka trwoga; lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze...? 5 Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie, 6 bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: któż Cię wychwala w Szeolu? 7 Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami. 8 Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów. 9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, bo Pan usłyszał głos mojego płaczu; 10 Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę. 11 Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, niech odstąpią i niech się zawstydzą!