PSALM 3

PSALM 3

1 Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. 2 Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje! 3 Wielu jest tych, co mówią o mnie: «Nie ma dla niego zbawienia w Bogu». 4 A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. 5 Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry. 6 Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. 7 Wcale się nie lękam tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają. 8 Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników2. 9 Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.